Honkajoen kotiseutuyhdistys 

ME Honkajoen Kotiseutuyhdistys ry:ssä emme halua unohtaa omaa kotiseutuamme ja samalla omaa identiteettiämme.

TÄMÄN VUOKSI

ME haluamme syventää asukkaidemme kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrimme lisäämään kiintymystä kotiseutuun.

ME koemme tarpeellisena kokonaisvaltaisen kotiseututyön, johon liittyy kiinteästi paikalliskulttuurin, ympärisönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun osa-alueet.

ME koemme tärkeänä viihtyvyyden lisäämisen alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

ME emme unohda myöskään työskentelyä sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi.

NÄITÄ TAVOITTEITA

ME toteutamme tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja viranomaisille.

ME olemme yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja sen jäsenjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

ME suoritamme ja tuemme kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Edistämme parhaamme mukaan asukkaiden omatoimisuutta ja tuemme paikallisia harrastajia.

ME haluamme toimia ulospäin järjestämällä näyttelyitä ja retkiä sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------